Onze spelregels

Sportdans spelregels afbeelding

Net zoals bij veel andere zaken, zijn regels ook hier van essentieel belang. We hanteren deze spelregels om sportdans voor iedereen toegankelijk te maken en om duidelijkheid te verschaffen over wat wel en niet is toegestaan. Daarom leggen we deze spelregels uit aan het begin van elke sessie, en als er wijzigingen plaatsvinden, delen we deze met jullie.

  • In eerste instantie hebben we onze basisregels, die voortkomen uit onze kernwaarden.
  • Daarna volgen de algemene regels, die onderhevig kunnen zijn aan verandering.

Als je van mening bent dat er belangrijke regels ontbreken, aarzel dan niet om ze met ons te delen.

Onze basis regels / kernwaarden

begrijp elkaars grenzen

We zijn allemaal anders, gelukkig. Maar dat betekend ook dat we vaak allemaal iets anders fijn vinden. hier houden we samen rekening mee.

respect

We respecteren elkaar en ons zelf.

alleen en soms samen

Wanneer je met iemand, of meerdere mensen, wilt dansen, begin je altijd door je handen open in de lucht aan te bieden. Als de ander je handen pakt, kunnen jullie samen dansen; anders blijf je op een respectabele afstand van elkaar dansen. Wanneer je klaar bent met samen dansen, breng je je handen omhoog, breng ze bij elkaar, maak een kleine buiging of knik, en geef elkaar weer de ruimte.

Algemene regels

Space

Kijk altijd of je voor jouw dans moves wel genoeg ruimte hebt. zeker als je samen danst moet je goed opletten of andere ook nog kunnen dansen in de ruimte die overblijft.

Dress code

Sport Kleding of kleding waar goed in kan dansen.

Geen schoenen

om te voorkomen dat we elkaar hard op de voeten gaan staan doen we voorlopig de schoenen nog uit.